Truckbokning!

Ring 08-81 13 90 vardagar 06.00 - 18.00

logga mobil

Historia

historiaAnno 1587

Det var i gamla stan som Packhuslaget först startades. Även på den tiden hade staden behov av en skicklig och erfaren yrkeskår för hantering av gods.
Dragarlaget, som vi hette då, skötte hanteringen av godset redan på kajerna och ombesörjde transport mellan kaj och packhus. Där utfördes för kunders räkning registrering, packning och vägning.

Arbetet var reglerat av många bestämmelser och en packhuskarl åtnjöt stort förtroende. Det var en man att lita på, han var ju bland annat sin egen arbetsgivare.

Då som nu var människan viktigare än redskapen. Då som nu präglades arbetet av ansvar och omsorg. Och då som nu fanns en stolthet i att vara packhuskarl.

Packhuslaget AB • Västra Rydsvägen 107 • Box 2030 • 196 02 Kungsängen, Sverige • Tel.: 08-81 13 90 • info@packhuslaget.se  • Hitta hit